Technion

Wij zijn een onafhankelijke adviseur met de kennis van nu en spelen in op de toekomst. Wij hebben concepten en keuzemodellen ontwikkeld waarmee onze klanten keuzes kunnen maken. Met deze ‘tool’ worden de keuzes ten aanzien van gebouwgebonden installaties en opwekkingsinstallaties overzichtelijk gepresenteerd. Daarbij is er bijzondere aandacht voor duurzame fossielvrije oplossingen. Techniek is hierin het middel en niet het doel.

samenvatting

Bedrijf:

Plaats:

Branche:

Fte:

Website:

Contactpersoon:

Mail:

Fossielvrij in:

Fossielvrij gebouw:

Fossielvrije processen:

Fossielvrije mobiliteit:

CO2-footprint bepaald:

Klimaatcompensatie:

Groene stroom:

Groen gas:

Technion

Heerenveen

Zakelijke dienstverlening

55

technion.nl

Ronald Spoelstra

info@technion.nl

2023

100%

100%

20%

Nee

Nee

Nee (ingekocht deel)

nvt

maatregelen

Gebouw

Wij zijn gevestigd in een gebouw op het complex van het Abe Lenstra Stadion in Heerenveen. Ons gebouw, net als het gehele complex, kent geen gasaansluiting en is voorzien van elektriciteit die deels collectief duurzaam wordt ingekocht en deels (ongeveer 50%) door zonnepanelen wordt opgewekt. De verwarming en koeling van ons gebouw gebeurt door middel van een warmte-koudeopslag systeem (wko). Om het energieverbruik in ons gebouw zo laag mogelijk te houden, wordt er gebruik gemaakt van Smart Building Technologie. Dit betekent dat de verlichting, het klimaat en het waterverbruik met sensortechnologie worden aangestuurd. Door deze technologie hebben wij een zeer lage energierekening.

Ambities

Wij hebben de ambitie om zelf in 2023 geheel fossielvrij te zijn. Daarnaast leveren wij een belangrijke bijdrage met het adviseren van onze klanten om fossielvrij te worden.

Processen

Wij zijn een adviesbureau en ons proces bestaat dus uit het produceren van kennis. Dit wordt gedaan met minimale middelen zoals computers en printers. Deze zijn uiteraard elektrisch, wat maakt dat onze processen fossielvrij worden uitgevoerd.

Mobiliteit

Op dit moment bestaat 20% procent van ons wagenpark uit fossielvrije voertuigen. Sinds 2014 hebben wij al hybride auto's, maar sinds kort ook een aantal op groengas. De hybride auto’s worden zoveel mogelijk opgeladen, om zo veel mogelijk elektrisch te rijden. Het opladen gebeurt zowel bij kantoor als onderweg. Hiervoor wordt groene stroom gebruikt. We maken als bedrijf beperkt gebruik van het openbaar vervoer. De planning is om ons wagenpark in de toekomst verder fossielvrij te maken.

CO2-footprint

De CO2-footprint is niet berekend.

Klimaatcompensatie

Wij maken geen gebruik van klimaatcompensatie

Groene stroom

De benodigde elektriciteit wordt gedeeltelijk opgewekt met zonnepanelen op het Abe Lenstra stadion, geïnstalleerd door hoofdsponsor GroenLeven. Het resterende deel wordt ingekocht bij Eneco. Dit betreft (nog) geen groene stroom.

Financiering

 

Wij huren het kantoor en hebben zelf niet hoeven investeren in duurzame maatregelen. Voor de aanschaf van de auto's hebben wij gebruik gemaakt van de Milieu-investeringsaftrek (MIA). Onze auto’s hebben een bijtelling van 14%. Met ons wagenpark besparen wij ongeveer 20% aan maandelijkse kosten in vergelijking met auto’s die op fossiele brandstoffen rijden.