Provincie Fryslân ondersteunt 100 bedrijven fossielvrij


Goed nieuws! De provincie Fryslân heeft een besloten het project '100 bedrijven fossielvrij' te steunen met een bijdrage uit de regeling Duurzaam Door. Deze regeling heeft tot doel het stimuleren van projecten gericht op sociale innovaties die nodig zijn voor transitie naar een groene economie met de daarbij behorende regionale netwerken en knooppunten voor duurzaam leren. Volgens de provincie haakt '100 bedrijven fossielvrij' hier op het onderwerp energie perfect op aan. Met de bijdrage van de provincie brengen we momenteel bedrijven in beeld die al goed op weg zijn met fossielvrij ondernemen en begeleiden we een eerste groep van 10 pioniers om ook fossielvrij te gaan ondernemen. Daarna schalen we verder op naar ons doel van 100 fossielvrije bedrijven in 2018! Lees meer op de website.

#Fossielvrijondernemen #provincieFryslân #DuurzaamDoor

Recente berichten