Eerste cases fossielvrije bedrijven online

Inmiddels staat er een eerste groep bedrijven online, die grotendeels fossielvrij ondernemen met hun gebouw, processen of mobiliteit of soms zelfs helemaal. Stuk voor stuk mooie voorbeelden die laten zien dat fossielvrij ondernemen gewoon mogelijk is. De voorbeelden laten zien wat welke maatregelen het bedrijf heeft genomen, maar ook wat nog de verdere ambities zijn richting de toekomst.

De eerste grotendeels fossielvrije bedrijven staan online

Een groep studenten (Bram Buter, Josco van Andel en Mees Kaptein) van Van Hall Larenstein uit Leeuwarden heeft in de afgelopen maanden diverse bedrijven bezocht en een casebeschrijving gemaakt. Een groot deel daarvan is inmiddels te bekijken op de site. Enkele cases zijn nog afgeschermd in afwachting van de goedkeuring door het bedrijf. Het is de bedoeling dat we in 2018 voorbeelden van minimaal 100 Friese bedrijven op de site hebben. En we gaan de bedrijven die nog niet 100% fossielvrij helpen om ook de laatste stappen te zetten.

Bent u zelf met uw bedrijf al goed op weg om onafhankelijk te worden van fossiele brandstoffen of wilt u geholpen worden? Meld u dan aan via de website!

#Fossielvrijondernemen #Fossielvrij #ROCFriesePoort #DZyzzion #Technea #Technion #MGEnergySystems #Ekwadraat #BouwbedrijfSwart #11stedenhal #OrangeGas #Omrin #Fier #VanWierenVellinga

Recente berichten