roc friese poort

ROC Friese Poort biedt regulier mbo-onderwijs voor jongeren en volwassenonderwijs via ROC Friese Poort Bedrijfsopleidingen. Zorg en Welzijn biedt opleidingen aan op het gebied van ondersteuning, begeleiding, verzorging en/of verpleging. Mensenkennis en een sociaal gevoel zijn daarom onmisbaar en dat willen we ook uitstralen. Voor het nieuwste schoolgebouw in Drachten heeft ROC Friese Poort het BREEAM-NL-Excellent certificaat ontvangen. Daarmee behoort het tot een van de meest duurzame gebouwen van Europa. Het is de eerste school voor beroepsonderwijs met een “Excellent”-score en op dit moment het meest duurzame onderwijsgebouw van Nederland.

Het gebouw Zorg&Welzijn van ROC Friese Poort Drachten

samenvatting

Bedrijf:

Plaats:

Branche:

Fte:

Website:

Contactpersoon:

Mail:

Fossielvrij in:

Fossielvrij gebouw:

Fossielvrije processen:

Fossielvrije mobiliteit:

CO2-footprint bepaald:

Klimaatcompensatie:

Groene stroom:

Groen gas:

ROC Friese Poort Zorg en Welzijn

Drachten

Onderwijs

70 fte, 850 studenten

https://www.rocfriesepoort.nl/zorgenwelzijn

Bert Santema, Maaike Veenstra

bsantema@rocfriesepoort.nl, mkveenstra@rocfriesepoort.nl

Geen datum vastgesteld

100% (in 2017)

98%

90%

Deels

Nee

Deels

Ja

maatregelen

Gebouw

Het Zorg en Welzijn gebouw staat op de ROC Friese Poort campus en is in augustus 2015 geopend. Het gebouw is samen met de campus ontworpen en speelt in op de natuurlijke habitat. Zo zijn er in de gevel nestkasten opgenomen voor vleermuizen en zwaluwen. Het gebouw wordt verwarmd en gekoeld door middel van een warmte- en koudeopslagsysteem (WKO) in de bodem van het bedrijf Carrier. Het klimaat in het gebouw wordt geregeld door betonkernactivering (watergevoerde leidingen in de vloeren) waarmee de bodemwarmte en koude afgegeven wordt aan de ruimten. Dit hele systeem wordt digitaal geoptimaliseerd om zo voor de beste energiebesparing te zorgen. Daarnaast worden door de compacte vorm van het gebouw, een goede isolatie en driedubbel glas, de warmte- en energieverliezen zo veel mogelijk beperkt. Na de optimalisering zullen we geen aardgas meer voor de verwarming van ons gebouw nodig hebben. Dit zal naar verwachting ergens in 2017 zijn. Er zijn wel twee cv-ketels die dienen als backup voor noodgevallen.

Processen

Het bedrijfsproces bestaat hoofdzakelijk uit het verzorgen van onderwijs en kantoorwerkzaamheden. De apparatuur die gebruikt wordt bestaat voor het grootste deel uit computers en projectieschermen voor het lesgeven en is allemaal elektrisch. Daarnaast beschikken we over een ziekenhuisafdeling bestaande uit vier kamers en een kooklokaal voor de leerlingen. In het kooklokaal wordt naast keramisch en inductie ook gekookt op gas. Dit is het enige gebruik van aardgas in het gebouw en is enkel gedaan omdat de keuken met de praktijk moet overeenkomen.

Mobiliteit

Onze mobiliteit is grotendeels fossielvrij. Wij beschikken niet over eigen auto's. Het zakelijk verkeer gebeurt hoofdzakelijk met het openbaar vervoer. Zakelijke ritten met privé auto's van medewerkers proberen wij zoveel mogelijk te beperken. Voor korte ritten zijn leenfietsen beschikbaar gesteld. Er zijn ook elektrische laadpunten voor fietsen en auto’s beschikbaar op het terrein. Wij werken aan bewustwording bij de studenten om daardoor het autoverkeer naar de school te verminderen.

CO2-footprint

Wij maken gebruik van de Milieubarometer om jaarlijks onze CO2-footprint te bepalen.

Klimaatcompensatie

Het beetje aardgas dat nog wordt gebruikt, wordt ingekocht bij Essent. Dit betreft groen gas, waarvan de CO2-uitstoot door Essent wordt gecompenseerd. Verder wordt geen gebruik gemaakt van CO2-compensatie.

Groene stroom

 

Ongeveer 80% van de gebruikte stroom wordt zelf opgewekt door de aanwezige zonnepanelen op het dak. Voor het overige deel wordt er groene stroom ingekocht via Essent. Dit is een mix van verschillende bronnen. Wij liften op momenteel mee in de EU aanbesteding energie van de FSR / MBO raad. Wij willen graag echte groene stroom uit wind en zon van een Nederlandse bron en zullen dit meegeven bij de aanbesteding.

Financiering

 

De duurzame maatregelen in het gebouw zijn gefinancierd uit eigen middelen. Daarnaast is er een subsidie van de gemeente Smallingerland verkregen.

Ambities

 

Het is onze ambitie om ook de overige gebouwen op de campus zoveel mogelijk fossielvrij te maken. Het doel is namelijk om een hoogwaardige en duurzame onderwijscampus te hebben. Bij deze nieuw- en verbouwingen zal er ook weer aandacht voor Greencalc+ en BREEAM zijn. We willen een voorbeeldfunctie hebben voor de omgeving en voor de studenten en het duurzaam denken en handelen bevorderen. 

Bert Santema bij de PV-panelen op het dak

De verlichting wordt grotendeels verzorgd door de grote glasoppervlakken waarover het gebouw beschikt. Daarnaast beschikt het gebouw over ledlampen die daglichtafhankelijk zijn. De verlichting gaat namelijk zachter branden als de zon schijnt en gaat automatisch uit. Daardoor wordt nog meer energie bespaard. Op het dak ligt sinds het begin 150 m2 aan PV-zonnepanelen. Daarmee wordt ongeveer 80% van de benodigde energie opgewekt. Het tekort wordt door middel van groene stroom aangevuld.

Vanwege de hoge duurzaamheidsprestaties van het gebouw, heeft dit het BREEAM-NL Excellent certificaat ontvangen.

Het atrium zorgt voor veel daglicht