fossielvrij ondernemen?

Fossielvrij ondernemen wil in het kader van dit project zeggen dat een bedrijf geen fossiele brandstoffen gebruikt voor de bedrijfsvoering: verwarmen van gebouwen, inkoop van elektriciteit, productieprocessen en mobiliteit (zakelijk verkeer en goederenvervoer). Het gaat dan over kolen, aardgas, benzine, diesel, maar ook bijvoorbeeld propaan, LPG en andere brandstoffen van fossiele oorsprong. Voor de kenners: we hanteren hiervoor scope 1 en 2 van de CO2-prestatieladder, met uitzondering van het zakelijk vliegverkeer en het zakelijk gebruik van privéauto's door medewerkers. Ook woon-werkverkeer en uitbesteed goederenvervoer worden niet meegerekend, omdat het bedrijf hierop minder direct invloed heeft. Deze laatste onderwerpen vallen onder scope 3 van de CO2-prestatieladder. *

* Onderaan de pagina Koplopers vind je een uitgebreidere toelichting.

 

waarom?

Er zijn tenminste drie belangrijke redenen om als bedrijf tijdig af te stappen van fossiele brandstoffen:

1. MVO

Maatschappelijk verantwoord of duurzaam ondernemen is de norm geworden in het bedrijfsleven. Dat betekent in elk geval netjes omgaan met mensen en het milieu. Het gebruik van fossiele brandstoffen veroorzaakt heel veel milieuschade, zoals klimaatverandering, luchtvervuiling en geluidhinder, maar leidt ook tot geopolitieke risico's zoals afhankelijkheid van dubieuze regimes en toenemende migratiestromen. In Groningen treedt ernstige bodemverzakking op door de gasboringen, met alle gevolgen van dien voor de bevolking. Van bedrijven wordt verwacht dat ze al het mogelijke doen om dergelijke schade te beperken. Deels is dat wettelijk verplicht, maar het wordt ook steeds vaker anders afgedwongen, bijvoorbeeld via aanbestedingen. Daarnaast blijkt een actief MVO-beleid vaak enthousiasme los te maken in het bedrijf, bij te dragen aan innovatie en een positief imago, plus gewoon geld op te leveren.

2. BEDRIJFSECONOMISCH

Fossiele brandstoffen raken op, worden duurder en veroorzaken een enorme maatschappelijke schadepost. De uitstoot van CO2 zal zwaarder belast gaan worden. Dit zal onherroepelijk leiden tot snel stijgende kosten en tot grotere bedrijfsrisico’s, waaronder zelfs juridische claims. Duurzamere alternatieven worden snel goedkoper, waardoor de restwaarde van fossiele bedrijfsmiddelen afneemt en deze versneld zullen moeten worden afgeschreven. Je kunt maar beter anticiperen en zo snel mogelijk overstappen op fossielvrije oplossingen en daarmee juist kosten gaan besparen.

3. DISRUPTIE

De wereld zal in de komende decennia radicaal veranderen. Van een lineaire fossiel gedreven economie naar een circulaire economie die volledig op duurzame energie draait. In de komende 15-30 jaar zullen we helemaal van de fossiele brandstoffen afstappen. Niet alleen om de klimaatdoelen te halen, maar omdat energie uit hernieuwbare bronnen als zon, wind en biomassa in snel tempo goedkoper worden dan fossiele brandstoffen. Net als destijds met de stoommachine, de fotorolletjes en de Cd’s, leidt dit tot disruptie. De fossiele industrie wankelt. Investeerders trekken zich terug, winsten worden verliezen en mensen raken werkloos. Het is een oud systeem dat simpelweg wordt ingehaald door modernere en duurzamere systemen. Ook de snelle digitalisering zal hieraan bijdragen. Een nieuwe economie komt op, waarbij nieuwe kansen ontstaan: nieuwe bedrijven, nieuwe banen. Innovatieve bedrijven die zich soepel aanpassen, hebben de grootste overlevingskans.

 

het loont

Bedrijven die tijdig omschakelen zullen als winnaars uit de bus komen. Langer wachten is niet slim. Enkele procenten energiebesparing behalen is voor het klimaat volstrekt onvoldoende. Voor jou als ondernemer schiet het ook niet op, want over een paar jaar loop je alweer achter de feiten aan en moet je alweer nieuwe maatregelen treffen. Doe het dus liever gelijk goed. Alleen een volledige omschakeling naar een werkelijk duurzame en fossielvrije energievoorziening kan zorgen voor voldoende toekomstbestendigheid van je bedrijf. Bovendien word je minder afhankelijk van grote energieleveranciers, bespaar je kosten en is het goed voor je bedrijfsimago.

 

het kan nu al

Voor de meeste bedrijven is fossielvrij ondernemen technisch gezien nu al heel goed mogelijk. Nieuwe technieken voor duurzame gebouwen, machines en mobiliteit ontwikkelen zich razendsnel. Denk aan zonnepanelen, warmtepompen, lagetemperatuurverwarming, infraroodpanelen, elektrische auto’s, energieopslag en veel meer. En er komen in razend tempo nieuwe mogelijkheden bij. Het is de kunst om de juiste combinatie van maatregelen te vinden die het beste passen bij je bedrijf. Ook op financieel vlak zijn er al heel veel mogelijkheden, van subsidies en fiscale regelingen tot bankfinanciering en crowdfunding. Ook hier is maatwerk van belang. Zie hier inspirerende voorbeelden van koplopers.

 

wij helpen je op weg

Wil je ook fossielvrij ondernemen? We helpen je graag op weg. Met het gratis inspiratieboekje fossielvrij ondernemen bijvoorbeeld. Wil je persoonlijk verder geholpen worden, bel ons dan of meld je aan via deze website. We nemen samen je wensen door en brengen je in contact met geschikte marktpartijen die oplossingen bieden. Denk aan installateurs, leveranciers, leasemaatschappijen, financiers of adviseurs. Met die (bij voorkeur regionale) partijen hebben we afspraken gemaakt om snel tot maatwerkoplossingen te komen. Dat bespaart je een hele zoektocht, er zijn geen kosten aan verbonden en je zit nog nergens aan vast. Je kiest uiteindelijk zelf met welke partij(en) je in zee gaat en maakt daar afspraken mee.

 

wat levert het op?

Het belangrijkste resultaat van je deelname is dat je bedrijf zo snel mogelijk onafhankelijk wordt van het gebruik van fossiele brandstoffen. Dat geeft een goed gevoel en beperkt je bedrijfsrisico's. Ook zorgt het voor een veel lagere energierekening op termijn. Dat maakt je bedrijf een stuk toekomstbestendiger.

 

Je deelname is ook een hele concrete invulling van je MVO-beleid. Zo laat je zien dat je daadwerkelijk serieuze stappen zet om klimaatverandering en andere milieuproblemen tegen te gaan. Die goodwill levert je nieuwe zakelijke kansen op.

 

We doen daar graag nog een schepje bovenop, door de koplopers flink in het zonnetje te zetten. Ze krijgen een plek op deze website, een certificaat en mogen het logo ‘fossielvrij bedrijf’ voeren op hun website, (fossielvrije) bedrijfsauto’s etc. We zorgen dat je bedrijf regelmatig in de publiciteit komt via verschillende (social) media. Nu Friesland internationaal in de belangstelling staat als culturele hoofdstad van Europa, heeft dat nog extra effect!

 

Als deelnemer breid je ook je netwerk uit onder de andere deelnemers, gelijkgestemde ondernemers, overheden, onderwijsinstellingen en andere partijen. Uiteindelijk komt daar toch je omzet vandaan.

 

wie zijn wij?

Fossielvrij MKB is een initiatief vanuit het culturele hoofstadproject freonen fan Fossylfrij Fryslân, een breed gedragen initiatief van bedrijven, overheden en onderwijsinstellingen, dat als ambitie heeft om Fryslân de eerste fossielvrije provincie van Nederland te maken. Diverse projecten dragen daar hun steentje aan bij, zoals de Energy Challenges op scholen, de Dutch Solar Challenge met zonneboten, een groot aantal energiecoöperaties, projecten voor energieneutrale huizen en festivals en als klap op de vuurpijl twee weken lang fossielvrij rijden in heel Fryslân: de Elfwegentocht.

Het project Fossielvrij MKB richt zich in de eerste plaats op MKB-bedrijven. Het wordt gedragen door een groep gemotiveerde partners binnen de freonen, die samenwerken om het Friese MKB zo snel mogelijk fossielvrij te maken. Onze ambitie is om in 2018 tenminste 100 fossielvrije Friese MKB-bedrijven te hebben, en 250 in 2020. Dat zijn de koplopers die in de jaren daarna de andere bedrijven gaan meetrekken.

 

Fossielvrij MKB wordt financieel mede mogelijk gemaakt door de freonen, het programma Duurzaam Door van de Provincie Fryslân en de Stadsregio Leeuwarden.

Meer weten? Neem dan met ons contact op.