Fantastisch dat jouw bedrijf al (bijna) fossielvrij onderneemt! Als jouw bedrijf nu al of uiterlijk in 2018 op tenminste twee van de drie aspecten (gebouwen, bedrijfsprocessen, mobiliteit) geen fossiele brandstoffen meer gebruikt, meld je dan hieronder aan als koploper.

BELANGRIJK:

Als je dat nog niet hebt gedaan, meld je dan eerst aan als deelnemer aan Fossielvrij MKB en vul de ambitieverklaring in. Dat kan via deze LINK.

We zetten jou als koploper graag in het zonnetje. Dat doen we op de volgende manieren:

  • Je krijgt een eigen pagina op deze site onder het menu koplopers (zie de toelichting verderop). Daarmee kan je je bedrijf profileren als koploper en inspireer je andere bedrijven om jouw goede voorbeeld te volgen.

  • We organiseren af en toe bijeenkomsten waarin je met andere koplopers, deelnemers en partners ervaringen kunt uitwisselen.

  • We delen jouw voorbeeld via ons uitgebreide social media netwerk.

  • We doen ons best om jouw bedrijf exposure te geven via de mediapartners van de freonen.

  • Zodra je bedrijf helemaal fossielvrij is (dus op alledrie de aspecten), ontvang je een certificaat en mag je het logo 'fossielvrij bedrijf' van de Freonen fan Fossylfrij Fryslân voeren op je website, briefpapier, auto's en wat je maar wilt. Het certificaat zal officieel worden uitgereikt op een van de freonenbijeenkomsten en natuurlijk geven we ook hieraan weer aandacht in de pers.

  • Vooral in 2018, het jaar van de Culturele Hoofdstad, proberen we je bedrijf zoveel mogelijk in het zonnetje te zetten!

Hoe maak je je eigen pagina aan?

Via onderstaand formulier kan je de tekst en foto's voor jouw pagina aanleveren. Op basis daarvan maken wij een mooie pagina aan onder het menu 'Koplopers'. Via een wachtwoord krijg je deze pagina eerst te zien. Als jij akkoord bent, halen we het wachtwoord eraf en maken de pagina openbaar, delen deze via social media etc.

Het is je eigen beschrijving. Gebruik daarom de wij-vorm. Alhoewel de pagina goed kan zijn voor je PR, is het niet de bedoeling dat het reclame wordt. Hou het daarom zakelijk, maar luchtig. Zie ook de voorbeelden (opent in een nieuw venster) van de andere koplopers. Het is vooral de bedoeling dat andere ondernemers van jouw voorbeeld kunnen leren.


Dank voor je bijdrage!

Fossielvrij MKB

Aanmelding koploper