Fier

Fier biedt hulp aan slachtoffers, getuigen en plegers van geweld in afhankelijkheidsrelaties; geweld dat plaatsvindt in relaties. Bijvoorbeeld tussen ouders en kinderen, partners of jongeren die verliefd zijn. Onze opdracht is: voorkomen van geweld, stoppen van geweld en hulp bieden bij de gevolgen van geweld. Op het gebied van duurzaam laten wij ons inspireren door het ‘cradle to cradle’ principe. De kern: afval van het ene product kan de grondstof zijn voor het andere product. Wij bouwen aan een duurzame wereld. Een wereld waarin mensen het normaal vinden om voor elkaar te zorgen. Een wereld waarin iedereen naast elkaar staat, elkaar steunt, elkaars kracht zoekt. We helpen mensen ontwikkelen, we ontwikkelen onszelf. Zo wordt duurzame bloei concreet.

Fier

samenvatting

Bedrijf:

Plaats:

Branche:

Fte:

Website:

Contactpersoon:

Mail:

Fossielvrij in:

Fossielvrij gebouw:

Fossielvrije processen:

Fossielvrije mobiliteit:

CO2-footprint bepaald:

Klimaatcompensatie:

Groene stroom:

Groen gas:

Fier, CKM-gebouw

Leeuwarden

Zorg

300-350

http://www.fier.nl

Annette Groothof 

AGroothoff@fier.nl

Nog niet bepaald

100%

100%

50%

Ja

Nee

Deels

100%

maatregelen

Gebouw

Het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel (CKM) is gebouwd in 2014. Het gebouw heeft vier bouwlagen en heeft hoofdzakelijk een zorgfunctie en daarnaast een kantoorfunctie, behandel- en therapieruimtes en leslokalen. We hadden de ambitie om het CKM energie- en waterneutraal te maken: een gebouw dat geen fossiele brandstoffen gebruikt en zo min mogelijk leidingwater. Zo blijven de woonlasten laag, en kunnen we meer vrouwen helpen.

 

Het gebouw is zoveel mogelijk uitgevoerd volgens het passiefhuis concept, waarmee 's winters optimaal gebruik gemaakt van de zoninstraling en 's zomers onnodig koelen wordt voorkomen. Daartoe zijn er automatische buitenzonweringen geplaatst. De isolatie is uitstekend (vloer Rc > 6,5; gevel Rc >10; dak Rc > 10; luchtdichtheid Qv10=0,15; ramen Ukoz. < 0,8). Een warmtekrachtkoppeling (wkk) die draait op biogas, gewonnen uit de nabijgelegen rioolwaterzuivering, verwarmt het gebouw en wekt elektriciteit op. Alleen bij storingen kan de installatie op aardgas draaien. 200 zonnepanelen op het dak, die bij elkaar 48.000 kWh per jaar opleveren, voorzien in de elektriciteitsbehoefte buiten het stookseizoen. De WKK levert zo’n 70% van het totale verbruik en de zonnepanelen de overige 30%. De verlichting is hoofdzakelijk uitgevoerd in led. Ook water besparen is voor ons een belangrijk speerpunt. Het regenwater wordt opgevangen in een buffervat van 50.000 liter en gebruikt voor de was en de toiletten. Het gebruik van leidingwater wordt daarmee met 50% verminderd. 

Het enige knelpunt is dat nieuwe gebouwen een proces ingaan van optimalisatie van het klimaatbeheer. Na twee jaar is deze optimalisatie nog niet voltooid. Dit komt vooral omdat het biogas dat gebruikt wordt voor de wkk niet optimaal werkt. Daardoor is het rendement nog niet zoals het zou moeten zijn.

Processen

De processen in het CKM-gebouw bestaan vooral uit zorgactiviteiten en kantoorwerkzaamheden. Alle apparatuur (computers, telefoons, wasmachines, koffieautomaten, koelkasten) is elektrisch. Bij de aanschaf is gelet op de energiezuinigheid van de apparaten (minimaal A+). Bij vervanging kiezen we ook voor onze andere locaties zoveel mogelijk voor energiezuinige modellen. Het warm water voor de douches wordt geleverd door de wkk. De douchekoppen zijn waterbesparend.

Mobiliteit

 

Onze eigen auto's rijden bijna allemaal op aardgas (geen biogas). Daarmee is onze CO2-uitstoot per km, ongeveer 20% lager dan die van benzineauto's. We gaan uitzoeken of elektrische auto’s voor ons ook mogelijk zijn. Ook stimuleren we het gebruik van het openbaar vervoer en de fiets. Voor ritjes in de stad zijn er naast de gewone fietsen ook 6 elektrische fietsen aangeschaft. Alleen als het niet anders kan, maken medewerkers gebruik van hun eigen auto op benzine of diesel.

 

CO2-footprint

In het kader van onze deelname aan het Koploperproject duurzaam ondernemen in 2014, hebben wij onze CO2-footprint bepaald. Deze zullen wij binnenkort weer actualiseren.

Klimaatcompensatie

 

Wij maken geen gebruik van klimaatcompensatie. 

Groene stroom

Momenteel kopen we groene stroom uit waterkracht in bij Engie. We onderzoeken de mogelijkheden om in de toekomst over te stappen op stroom uit Nederlandse wind en/of zon.

Financiering

 

Een groot deel van de bouwsom is bijeen gebracht middels crowdfunding: particulieren hebben en masse een steen gekocht. Ook de postcodeloterij en Terre des Hommes ondersteunen dit project met 3 miljoen euro. Voor de aanschaf van de zonnepanelen op het CKM (en ook De Veilige Veste) is er tevens gebruik gemaakt van SDE+ subsidie.

Ambities

 

Het is onze ambitie om het energiebeheer van het CKM verder te optimaliseren en daarnaast ook onze andere gebouwen te verduurzamen. Dit is bij de Veilige Veste, onze hoofdlocatie, bijvoorbeeld al gedaan. Dit pand is voor de ingebruikname energiezuinig gemaakt. De schil is ingepakt, er zijn zonnepanelen aangebracht op het dak etc.