Ekwadraat

Ekwadraat is een adviesbureau in lokale en duurzame energie. Ekwadraat richt zich op energiebesparing, duurzame energieproductie en innovatie. Wij maken een duurzame energievoorziening haalbaar, zijn verbindend, vernieuwend en maken het betaalbaar.

Directeur Douwe Faber van Ekwadraat

samenvatting

Bedrijf:

Plaats:

Branche:

Fte:

Website:

Contactpersoon:

Mail:

Fossielvrij in:

Fossielvrij gebouw:

Fossielvrije processen:

Fossielvrije mobiliteit:

CO2-footprint bepaald:

Klimaatcompensatie:

Groene stroom:

Groen gas:

Ekwadraat

Leeuwarden

Zakelijke dienstverlening

29

ekwadraat.com

Lusanne van Benthem

lvbenthem@ekwadraat.com

2019

40%

100%

100%

Nee

Nee

100%

Nee

maatregelen

Gebouw

Het gebouw waarin wij op het moment gevestigd zijn, delen wij met andere bedrijven en is relatief oud. Wij huren slechts een deel van het gebouw en hebben hierdoor geen zeggenschap over de energievoorzieningen. Binnen twee jaar is een verhuizing gepland naar een ander pand. Dit pand komt bovenop de vroegere vuilstort van Leeuwarden als onderdeel van de Energiecampus Leeuwarden. Dit gebouw wordt volledig energieneutraal en gebouwd van circulaire materialen. Alle apparatuur in het gebouw gaat elektrisch geregeld worden. Met de bouw wordt er rekening mee gehouden dat de energieconsumptie zo laag mogelijk is. Het gebouw wordt ook volledig voorzien van ledverlichting. De bedoeling is om van dit gebouw een showcase te maken. Op deze manier kunnen bezoekers zien dat een fossielvrij gebouw mogelijk is. Daarnaast zijn wij samen met andere partijen bezig om meerdere duurzame projecten te realiseren op de Energiecampus in Leeuwarden. Zo komen er onder andere een zonneweide en een innovatieve vergister.

Ambities

Onze ambitie is om zelf als bedrijf compleet fossielvrij te werken. Daarnaast willen we nieuwe ontwikkelingen ook implementeren en steeds kijken hoe we nog meer kunnen verduurzamen. Daarnaast willen we in het nieuwe gebouw allerlei innovaties neerzetten, om mensen mee te nemen in het verhaal dat de overschakeling naar een fossielvrije wereld geen ‘rocket science’ is. Zodat niet alleen wij fossielvrij werken, maar iedereen fossielvrij wordt.

Kantoorfiets van Ekwadraat
Groengas auto's van Ekwadraat

CO2-footprint

Onze CO2-footprint is nog niet opgesteld.

Processen

Wij zijn een adviesbureau, een kennisbedrijf, dat werkt vanuit een kantoor. Hierdoor valt het aantal processen mee en zit het vooral in inkoop van koffie, thee, kantoorartikelen en het gebruik van computers, verlichting en printers. Wij trachten hierin zo duurzaam mogelijk te zijn. Er wordt een beleid opgesteld om duurzaam in te kopen en in het nieuwe pand wordt er o.a. gewerkt met sensoren zodat er niet onnodig energie wordt gebruikt.

Mobiliteit

Als adviseurs moeten wij zo nu en dan bij klanten op bezoek. Hiervoor hebben de adviseurs leaseauto’s op groen gas. De adviseurs zonder auto van de zaak kunnen tijdens werktijd ook een leaseauto gebruiken om naar de klant te gaan. Daarnaast is Ekwadraat actief aan het kijken of een bedrijfsbezoek een noodzaak is of dat een gesprek via Skype of een conference call gedaan kan worden. Daarnaast wordt er ook veel gekeken naar carpoolen en het verduurzamen van het woon-werkverkeer. Als er een klant is die in de regio van Leeuwarden zit dan zijn er kantoorfietsen beschikbaar.

Klimaatcompensatie

Wij maken nog geen gebruik van klimaatcompensatie.

Groene stroom

Wij kopen al vanaf het begin groene stroom.

Financiering

 

Ekwadraat gelooft in een wereld van duurzaamheid. Maar projecten met duurzaamheid kunnen niet bestaan als het niet rendeert. Achter projecten moet altijd een goed verdienmodel zitten anders wordt de realisatie lastig. Groene en eerlijke producten betalen zich vaak terug. Zo zie je bij Groen Gas auto’s dat het tanken zelfs nog goedkoper is dan een dieselauto. Dit proberen we ook aan onze medewerkers mee te geven die privé rijden. Naast dat het duurzaam is, scheelt het ook in de kosten: wegenbelasting van een benzineauto en daarnaast een van de goedkoopste brandstoffen om te tanken. Daarnaast betekent duurzaam zijn ook minder gebruiken en minder weggooien. Hergebruik en gerichter inkopen scheelt ook geld. Voor het nieuwe pand wordt nu een inventarisatie gedaan naar de materialen die gebruikt worden. Hier wordt ook veel naar hergebruik van grondstoffen gekeken en materiaal met een lange levensduur, flexibel en demontabel. Kosten hiervan zijn verder nog niet bekend.