De Jong's IJs

De Jong's IJs is een echt familiebedrijf met 3 generaties ijsmakers. Wij kiezen al meer dan 70 jaar voor een duurzaam bestaan. Ons snel groeiende bedrijf moet continu keuzes maken om een duurzame groei te realiseren. Via het Koploperproject is die richting 5 jaar geleden leidend geworden voor onze toekomst. Fossielvrij Fryslân was een logisch vervolg op onze missie en visie om heerlijk ijs te maken voor nu en de komende generaties met een zo klein mogelijke belasting van onze planeet. Meer over ons duurzaamheidsbeleid vind je op onze website.

Buro360

samenvatting

Bedrijf:

Plaats:

Branche:

Fte:

Website:

Contactpersoon:

Mail:

Fossielvrij in:

Fossielvrij gebouw:

Fossielvrije processen:

Fossielvrije mobiliteit:

CO2-footprint bepaald:

Klimaatcompensatie:

Groene stroom:

Groen gas:

De Jong's IJs

Gorredijk

Voedingsmiddelen

8

dejongsijs.nl

Romke de Jong

romke@dejongsijs.nl

2018

80% (100% in 2018)

100%

70%

Ja

Ja, geheel

Ja, uit Nederlandse wind en zon

Ja, CO2-gecompenseerd gas

maatregelen

Processen

Onze productie is de laatste 5 jaar enorm gegroeid. Door te kiezen voor grotere ijsmachines en vriescellen produceren wij efficiënter, met een lager energieverbruik als gevolg. In de ijsmakerij worden productieruns op elkaar afgestemd om grote pieken in onze elektriciteitsvraag te voorkomen. Eind 2017 is onze pasteurisatie en homogenisatielijn (voor het verhitten van de melk en room) omgebouwd van aardgas naar elektrisch. De restwarmte daarvan zorgt voor schoonmaakwater op 40 graden voor de industriële reiniging (CIP). Wij gebruiken nu alleen nog elektrische machines en apparatuur.

Mobiliteit

 

Wij betrekken onze grondstoffen zoveel mogelijk uit de regio, waarmee we veel brandstof besparen. Ons ijs wordt voor een groot deel verkocht vanaf onze bakfietsen, die alleen menskracht gebruiken. De eerste bedrijfswagen op groen gas wordt nu gemaakt en verder kiezen wij er voor om mobiliteit uit te besteden aan bedrijven die duurzaam vervoer aanbieden, bijvoorbeeld met elektrische bestel- en vrachtwagens. In 2018 moeten al onze eigen auto's fossielvrij zijn.

 

CO2-footprint

Wij hebben in het kader van het project Fossielvrij MKB onze CO2-footprint berekend. Deze zal voor 2018 opnieuw berekend worden en wij verwachten dat deze rond september 2018 nihil zal zijn voor onze eigen bedrijfsmiddelen.

Klimaatcompensatie

 

Per 2018 compenseren wij de resterende CO2 uitstoot van ons bedrijf. Afhankelijk van onze groeidoelstellingen zullen wij in 2019 opnieuw investeren in zonnepanelen om energieneutraal te kunnen blijven werken en dus minder te hoeven compenseren.

Groene stroom

Wij kopen groene stroom in van Greenchoice uit windenergie van Nederlandse oorsprong.

Financiering

 

De duurzame investeringen hebben wij allemaal kunnen doen uit eigen middelen. Door gebruik te maken van de EIA-subsidie konden we de zonnepanelen al na 6 jaar terugverdienen.

Ambities

 

Onze ambitie is om de duurzaamste ijsmakerij van Nederland te worden. Momenteel zijn wij de duurzaamste ijsmaker in het noorden. Kom je eens een ijsje bij ons proeven?

Gebouw

Ons gebouw is sinds eind 2015 energieneutraal voor wat betreft het elektriciteitsverbruik, door middel van meer dan 200 zonnepanelen. Door actieve monitoring kunnen wij nauwkeurig berekenen wanneer we met welke energiepieken kunnen werken. Al onze verlichting is tussen 2015 en 2017 vervangen door ledverlichting. Momenteel werken wij aan de volgende stap om onze restwarmte te gebruiken voor de verwarming van onze kantoren, om zo ook het laatste aardgas af te sluiten in 2018. In dat jaar willen we volledig fossielvrij ondernemen. Een van de oplossingen vanuit Fossielvrij MKB was het gebruik van heatpipes, waarmee we middels de zon warm water kunnen genereren dat we gebruiken voor de machines in de ijsfabriek. De nieuwste uitbreiding van ons gebouw betreft kantoren met enkel infraroodverwarming die draait op onze zonnepanelen.