De Fabriek

De Fabriek Leeuwarden is een verrassend bedrijvencentrum, met een grote diversiteit aan ruimtes. Een centrum om te werken, mensen te ontmoeten en nieuwe contacten te leggen. Een omgeving die ondernemers uitdaagt en verder helpt. Er is een eetcafé waar iedereen zo binnen kan lopen. De menukaart met ingrediënten is uitgebreid.

De ruimtes zijn te huur per uur, dag(deel) of voor langere tijd. Praktisch en zonder kapsones. Voor veel doeleinden te gebruiken en betaalbaar.

 
Er is veel mogelijk in De Fabriek Leeuwarden. Geen vraag is te gek, denken in oplossingen is ons credo. De creativiteit in het vinden van antwoorden is dan ook groot.

Buro360
De Fabriek in Leeuwarden

samenvatting

Bedrijf:

Plaats:

Branche:

Fte:

Website:

Contactpersoon:

Mail:

Fossielvrij in:

Fossielvrij gebouw:

Fossielvrije processen:

Fossielvrije mobiliteit:

CO2-footprint bepaald:

Klimaatcompensatie:

Groene stroom:

Groen gas:

De Fabriek

Leeuwarden

Vastgoed

150

defabriekleeuwarden.nl

Jaap Hoekstra

info@defabriekleeuwarden.nl

2018

50% (100% in 2018)

90% (100% in 2018)

0% (100% in 2018)

Ja

Ja, over 2017. Deels zelf met bomen.

Ja

Nee (eind 2018 geen gasverbruik meer)

maatregelen

De Energiefabriek is een bijzonder project, dat op een hele transparante manier laat zien hoe je een oud gebouw op een innovatieve manier stap voor stap kunt verduurzamen. De benodigde investeringen worden gefinancierd door crowdfunding en het beheer gebeurt via een ESCo. Het is de bedoeling om in 2018 helemaal fossielvrij te zijn. Naast isolatiemaatregelen, het verbeteren van de ventilatie het toepassen van ledverlichting etc, is ook 150.000 kWh aan zonnepanelen geplaatst, om te zorgen voor onze eigen elektriciteit. Binnenkort komt hier nog eens 200.000 kWh bij. Ook is veel aandacht besteed aan bewustwording over energiebesparing door de huurders. Alle maatregelen en de voortgang van het project zijn te volgen via een speciale website: energiefabriek.frl.

Processen

De bedrijfsprocessen in het pand zijn die van de huurders. Die maken alleen gebruik van elektrische kantoorapparatuur. Hiervoor kopen wij groene stroom in. Wel hebben wij nog een heftruck op diesel. Daarvoor gaan wij binnenkort blauwe diesel gebruiken.

Mobiliteit

 

We hebben een servicebus en een zakelijke personenauto, beide op diesel. Ook hiervoor gaan we binnenkort blauwe diesel gebruiken.

 

CO2-footprint

Wij hebben in het kader van het project Fossielvrij MKB onze CO2-footprint berekend. In 2016 bedroeg deze 440 ton CO2eq. Eind 2018 moet deze tot vrijwel nul zijn gereduceerd.

Klimaatcompensatie

 

Bij De Fabriek hebben we 100 bomen geplaatst. Daarmee compenseren we ongeveer 2 ton aan CO2 per jaar. De definitieve uitstoot over 2017 gaan we compenseren met klimaatcompensatie.

Groene stroom

Momenteel kopen we groene stroom uit een mix van bronnen van EON. Op korte termijn gaan we overstappen op echte groene stroom uit wind en zon van Nederlandse oorsprong.

Financiering

 

Voor de financiering van de duurzame maatregelen maken wij gebruik van eigen middelen, SDE+, een lening van het FSFE en crowdfunding via Geldvoorelkaar.nl.

Ambities

 

Onze ambitie is om De Fabriek in 2018 geheel fossielvrij te laten zijn. Daarna willen we onze gehele vastgoedportefeuille duurzaam maken.

Jaap Hoekstra van De Fabriek
Zonnepanelen op het dak van De Fabriek

Gebouw

De Fabriek is een bijzonder project. Het bedrijvencentrum is gehuisvest in een fabrieksgebouw uit de jaren zestig. Van deze soort zijn er niet veel bewaard gebleven. Ontzettend jammer natuurlijk, want ze zijn van monumentale waarde. Maar ook best begrijpelijk, want de gebouwen hebben geen functie meer en zijn sterk verouderd. Zo is De Fabriek Leeuwarden nauwelijks voorzien van isolerende maatregelen en heeft het een verouderde installatie. Dat levert een energielabel G op. Om dit om te toveren naar een energielabel A en zo snel mogelijk energieneutraal te worden, hebben we De Energiefabriek opgezet.