11Stedenhal

De 11stedenhal is in 2014/2015 gebouwd en vanaf eind september 2015 open voor publiek. De gemeente Leeuwarden is eigenaar van de hal. Stichting 11stedenhal is verantwoordelijk voor de exploitatie. Bouwgroep Dijkstra Draisma (BGDD) is verantwoordelijk voor beheer, onderhoud, energie en waterlevering. De 11stedenhal biedt de mogelijkheid om meerdere sporten te kunnen beoefenen zoals langebaanschaatsen, ijshockey, curling en kunstschaatsen. Daarnaast is de hal open voor recreatief gebruik.

Ingang van de 11Stedenhal, foto: Gert Martijn Maijer Visualist

samenvatting

Bedrijf:

Plaats:

Branche:

Fte:

Website:

Contactpersoon:

Mail:

Fossielvrij in:

Fossielvrij gebouw:

Fossielvrije processen:

Fossielvrije mobiliteit:

CO2-footprint bepaald:

Klimaatcompensatie:

Groene stroom:

Groen gas:

11stedenhal

Leeuwarden

Sport en recreatie

21

elfstedenhal.frl

De heer J. van der Kooi

info@elfstedenhal.frl

2016 (98%)

100%

95%

nvt

Nee

Nee

100%

95%

maatregelen

Gebouw

De 11stedenhal staat prominent in beeld op het terrein en wordt omringd door een groot plein. Binnen in ons gebouw zijn drie ijsbanen te vinden, waaronder een 400 meter baan, een ijshockeyhal en een curlingbaan. Daarnaast is er een restaurant met café voor bezoekers en ter ondersteuning bij evenementen. Ondersteunende functies zoals de schaatsverhuur, maar ook kleedruimtes en de lounge maken het geheel compleet. De verwarming, koeling en warmwaterproductie wordt volledig elektrisch gedaan. De stroom die hiervoor nodig is wordt deels op eigen terrein opgewekt doormiddel van 500 zonnepanelen op het dak en deels door een WKK-systeem op stortgas van een oude afvalstortplaats.

 

Bij de 11stedenhal zijn de volgende maatregelen toegepast.

  • Warmtepomptechnologie voor hergebruik restwarmte;

  • Hoogwaardig en zuinig ventilatiesysteem;

  • Volledig LED verlicht;

  • 500 zonnepanelen voor de productie van elektriciteit;

  • Stortgasreiniger op afvalstortplaats de Schenkenschans Leeuwarden;

  • Stortgasleiding vanaf afvalstortplaats de Schenkenschans naar de 11stedenhal;

  • Stortgas WKK voor de productie van duurzame warmte en elektriciteit.

 

De 11stedenhal bespaart 50% op haar elektriciteitsverbruik en 95% op haar warmteverbruik. Daarnaast wordt een belangrijk deel van de resterende vraag duurzaam opgewekt. Dit betekent dat het gebouw niet alleen de gebouw gebonden energie zelf produceert, maar ook het verbruik van de gebruikers. Daarnaast is 50% waterreductie gerealiseerd met een grijswatersysteem.

Processen

Het voornaamste proces van de 11stedenhal is het produceren van ijs. Dit wordt op dit moment nog niet volledig gedaan met zelf opgewekte stroom. Dit wordt binnenkort veranderd door het plaatsen van nog meer zonnepanelen. Dan wordt jaarlijks evenveel stroom opgewekt als gebruikt. De ijsdweilmachine (Zamboni) die het ijs onderhoudt is ook volledig elektrisch. Hetzelfde geldt voor de meeste andere apparatuur. We gebruiken enkel in de keuken nog gas, op verzoek van de chefs.

Mobiliteit

In deze bedrijfsvoering is er geen sprake van zakelijk verkeer en goederenvervoer. 

CO2-footprint

Er is nog geen CO2-footprint bepaald van onze bedrijfsvoering.

Klimaatcompensatie

Er is geen gebruik gemaakt van klimaatcompensatie.

Groene stroom

De extra stroom die in de piekuren wordt opgewekt, wordt verkocht aan de energieleverancier zodat dit op een later moment teruggekocht kan worden. Eventuele tekorten worden uiteraard bijgekocht in groene energie.

Financiering

 

BGDD heeft geïnvesteerd in de duurzame installaties en energiezuinige installaties. Dit wordt op lange termijn terugverdiend. Dijkstra Draisma Energy - een dochteronderneming van BGDD waarmee energieoplossingen worden ontwikkeld, gerealiseerd en beheerd - is via een ESCo-constructie (Energy Service Company) voor 25 jaar verantwoordelijk voor de energiehuishouding van de 11stedenhal. Die eis in de aanbesteding zorgde voor een extra stimulans om het complex zo energiezuinig mogelijk te maken.

Ambities

 

Onze ambitie is om alle benodigde energie op eigen terrein op te wekken. Op welke manier is nog niet bekend. Deze plannen worden nog nader ingevuld. Daarnaast is er intensieve aandacht voor het onderhoud van de bestaande installaties waarmee wordt voorkomen dat het huidige energieverbruik toeneemt.

Volledig elektrische ijsdweilmachine
Interieur van de 11Stedenhal. Foto: Rene De Wit Fotografie
Interieur van de 11Stedenhal, foto: Gert Martijn Maijer Visualist
Interieur van de 11Stedenhal. Foto: Rene De Wit Fotografie